Tävla 2021-01-03T15:13:20+00:00

TÄVLA

Vi erbjuder ett brett utbud av tävlingar och aktiviteter, där vi fokuserar på såväl sociala värden som på tävlingsmomentet

Villkor för tävling

Tävlingsprogram 2021

Vi planerar nu tävlingssäsongen 2021 och kommer inom kort att presentera tävlingsprogrammet här på hemsidan.

Golfveckan
Golfveckan 2021 är måndag 19 juli – fredag 23 juli (vecka 29).

SGF Senior Tour damer (CC)
7-9 maj är klubben värd för SGF Senior Tour D30, D50 och D60.

Lag-EM Herrar (TC)
3-10 juli är klubben värd för Lag-EM Herrar, där 16 nationer gör upp om Europamästerskapet.

TC = Tournament Course
CC = Classic Course
Allé = Allébanan
Västra = Västra 9:an

Vid frågor maila till tavling@vasatorp.golf

Villkor för tävling 2020

TÄVLINGSVILLKOR
Dessa villkor gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. Speciella villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna i tävlingsinbjudan på golf.se.

Anmälan till tävling
Anmälan till tävling kan ske tidigast 3 veckor före tävling och måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen om inget annat anges. Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken 8.3.6 sid 80.

Handicap och Handicapklasser
I tävlingar med fler än en rond under samma dag, spelar de startande på samma handicap hela dagen.
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat anges.
Klass A +8,0-9,9
Klass B 10,0-18,4
Klass C 18,5-36,0
Klass D 37,0-54,0
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

Tee i klubbtävlingar
Anges i tävlingsinbjudan.

Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 2 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat Scoring area.

Prisutdelning
Priser som inte avhämtas vid prisutdelningen av spelaren eller dennes ombud* tillfaller nästa pristagare. Särskilda regler kan gälla vid speciella tävlingar.
*Hämtning kan med TL:s godkännande göras av ombud. TL bör inte vara ombud.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Övrigt
Hundförbud gäller på tävling.