Styrelse 2021-06-12T09:08:58+00:00

STYRELSE & KOMMITTÉER

Nedan kan du se styrelse och kommittéer.

Ola Heffler
Ola HefflerOrdförande
Ulrika Nordström
Ulrika NordströmVice Ordförande
Sara Odelius
Sara OdeliusLedamot
Emma Lundin
Emma LundinLedamot
Jonas Emgård
Jonas EmgårdLedamot
Anders Willman
Anders WillmanLedamot

Damkommittén

dam@vasatorp.golf

Bri Lernfelt, ordförande
Birgitta Daag
Anna Holgersson
Birgitta Jönsson
Annika Blum
Wiveka Ström-Olsen

Seniorkommittén

senior@vasatorp.golf

Bo Blixt, ordförande
Sven Bergqvist
Anders Mjörner
Carin Strömblad
Bengt Jansson
Lennart Larsson
Eva Karlsson
Ann-Sofie Andersson

Herrkommittén

herr@vasatorp.golf

Jan Nygren, ordförande
Mats Persson

Tävlingskommittén

tavling@vasatorp.golf

Caroline Svensson, ordförande
Mats Persson
Karin Ljungberg
Hans Andersson
Anders Cato
Pelle Sättare, klubbchef
Tommy Schill, Regel & Handicapkommittén, adjungerad

Regel- & handicapkommittén

regler@vasatorp.golf
hcp@vasatorp.golf

Tommy Schill, ordförande
Pelle Sättare, klubbchef

Christer Bergfors, ordförande
Bri Lernfelt
Tommy Schill
Ingemar Månsson
Patrik Blomander
Pontus Albertsson, banchef
Pelle Sättare, klubbchef