STYRELSE & KOMMITTÉER

Nedan kan du se styrelse och kommittéer.

Handlingar årsmöten
Ola Heffler
Ola HefflerOrdförande
Sara Odelius
Sara OdeliusVice Ordförande
Ulrika Nordström
Ulrika NordströmLedamot
Patrik Staaf
Patrik StaafLedamot
Jonas Emgård
Jonas EmgårdLedamot
Anders Willman
Anders WillmanLedamot
Louise Friberg
Louise FribergKlubbchef/VD

Damkommittén

dam@vasatorp.golf

Bri Lernfelt, ordförande
Birgitta Daag
Anna Holgersson
Birgitta Jönsson
Annika Blum
Wiveka Ström-Olsen

Seniorkommittén

senior@vasatorp.golf

Bo Blixt, ordförande
Sven Bergqvist
Anders Mjörner
Carin Strömblad
Bengt Jansson
Eva Karlsson
Ann-Sofie Andersson
Sivert Salomonsson

Herrkommittén

herr@vasatorp.golf

Mats Persson, ordförande

Tävlingskommittén

tavling@vasatorp.golf

Caroline Svensson, ordförande
Mats Persson
Karin Ljungberg
Hans Andersson
Anders Cato
Louise Friberg, adjungerad
Tommy Schill, adjungerad

Regel- & handicapkommittén

regler@vasatorp.golf
hcp@vasatorp.golf

Tommy Schill, ordförande
Louise Friberg, adjungerad

Övriga funktioner

Bangruppen
Leds av Banchef

Fastighetsgruppen
Leds av Banchef

Junior- & elitverksamhet
Leds av anställda PGA-tränare