Spela 2020-10-28T10:07:53+00:00

54 HÅL FÖRDELAT PÅ 4 BANOR

TC

18 hål av linkskaraktär med ondulerade greener och avrinningsytor. Sveriges bästa golfbana 2015, 2016 och 2017 (World Golf Awards). Sveriges 11:e bästa golfbana 2020 (Svensk Golf)

Classic Course

18 hål av parkkaraktär med ondulerade greener och avrinningsytor. Sveriges 25:e bästa golfbana 2020 (Svensk Golf)

Allébanan

9 hål, par 36 som kvalitetsmässigt är i nivå med våra 18-hålsbanor.

Västra 9:an

9 hål, par 29 (sju par 3 och två par 4) där utslag sker från konstgräsmatta.