TÄVLINGAR 60+

Seniorkommittén arrangerar tävlingar tisdagar och torsdagar för alla medlemmar som är 60 år och äldre.

Tävlingar 2022
Spela med seniorerna
Seniorkommittén
Verksamhetsplan

Seniorserien 2022

Seniorserien 2022
Spel tisdagar och torsdagar med start från 08.00 (mindre avvikelser kan förekomma).
A- och B-klass singel slaggolf 18 hål, lottas blandat baserat på önskemål om tidig eller sen start.
Klass 9-hål singel poängbogey startar sist i direkt anslutning till sista boll i A-/B-klass.
Anmälningsavgift 25 kr betalas genom “X” på “10-kort”.
“10-kort” köper du i receptionen för 250 kr.

ANMÄLAN VIA MIN GOLF TILL:

Tisdagar, tidigast två veckor innan och senast söndag 23.59.
Torsdagar, tidigast två veckor innan och senast tisdag 23.59.

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan för Seniorkommittén Vasatorps GK 2022

 Målsättning
Genom att organisera golfaktiviteter för klubbens dam 0ch herrseniorer, 60 år och äldre, året runt vill vi befrämja:

 • God hälsa och välbefinnande i alla åldrar
 • Regelbundna, organiserade tillfällen till stimulerande social gemenskap
 • Kunskap och utveckling för att bibehålla och öka intresset för golfen
 • Klubbkänsla och engagemang

Aktiviteter
Genom reserverade tider på klubbens banor har seniorerna bedrivit aktiviteter sedan 1976.

 Sommargolf
Sommargolfen anordnas som serietävlingar, över 18 hål i två klasser och över 9 hål i en klass, på tisdagar och torsdagar under tiden 1/4–31/10. Avslutas med lagtävling, lunch och prisutdelning.

En partävling arrangeras under 2022 för deltagare i SK:s arrangemang.


Vintergolf 22 – 23
Vintergolf på Allébanan över 12 hål. arrangeras som serietävling på tisdagar och torsdagar, under tiden 1/11–31/3. Den har avslutning med lagtävling, lunch och prisutdelning.

Försök skall göras att återinföra SK:s Vinterserie söndagar på Allébanan, i en klass, över 12 hål.

Luciagolf med fika innan tävlingen anordnas på lämplig tisdag eller torsdag.

 Vårutflykt
En utflykt till någon annan golfbana arrangeras under året. Den vänder sig till deltagare i SK:s arrangemang.

 Vasatorparen
Seniortävlingen Vasatorparen arrangeras i mitten av juni och är öppen för personer 50 och äldre från alla klubbar.

 Seniorträning
Inomhusträning med klubbens tränare planeras under början av 2022.
Utomhusträning med klubbens tränare planeras under våren 2022.

 Utbyte med andra klubbar
Seniorkommitténs medlemmar har utbyte med Bokskogens GK två gånger per år. På våren möts man på Bokskogens GK och på hösten på Vasatorps GK.
Seniorkommitténs spelare deltager i utbyte med 10 andra klubbar inom ramen för ”Olles gubbar”.

OBSERVERA
Planerade verksamheter förutsätter att av myndigheter utfärdade restriktioner inte påverkar.

Välkommen att spela med seniorerna

     

     VÄLKOMMEN ATT SPELA GOLF MED SENIORERNA:

 • Alltid starttid, förmiddag tisdagar och torsdagar året runt (juli exkluderat)
 • Både män och kvinnor, från 60 år, är välkomna
 • Organiserat seriespel sommar och vinter med regler och tävlingsledning
 • Gemensamma serieavslutningar med lunch
 • Trevliga golfkompisar som stöttar
 • Sociala aktiviteter: Luciagolf, gemensam utflykt till annan bana, Olles Gubbar 60+ som du kvalificerar dig till genom spel med seniorerna
 • Den som känner sig osäker får gå med mentor de första gångerna

Sommarsäsongen 1 april — 31 oktober

 • Senior 18 hål slaggolf, fördelat på två klasser.
 • Senior 9 hål poängbogey en klass.
 • Välj starttid: Tidigt eller Sent (eller mitt emellan= Gör inget aktivt val!)
 • Ingen bindning – Spela om och när det passar – men

anmälan i GIT (datasystemet) senast 23:59 två dagar innan speldag är bindande

 • Val av tee från gång till gång i samband med anmälan
 • Klippkort för startavgift med 10 tävlingar à 25 kronor köps i receptionen
 • Priser från startavgift i varje tävling och serie som ackumuleras till värdebevis

som gäller på Vasatorp (delas ut på avslutningen höst och vår)

 • Överskottet efter avdrag för priser används för subventionering av gemensamma aktiviteter
 • Genom att delta i visst antal tävlingar kvalificerar man sig för fri lunch och presentkort vid avslutningarna
 • Totalt antal spelare ca 120 och ca 50 per tävling
 • Stortävlingen Vasatorparen arrangeras av kommittén

Vintersäsongen 1 november – – 31 mars

 • Senior 9 hål slaggolf en klass
 • Ej byte av tee under perioden (väljes vid första speltillfälle).
 • Anmälan i GIT dag före senast klockan 1000.

Blir Du intresserad så skicka ett mail till senior@vasatorp.golf så kontaktar vi dig.

Seniorkommittén

Bo Blixt, ordförande
Sven Bergqvist, tävlingsledare
Anders Mjörner, tävlingsledare
Carin Strömblad, tävlingsledare
Bengt Jansson, tävlingsledare
Eva Karlsson, utflykter, Luciafirande, aktiviteter
Ann-Sofie Andersson, utflykter, Luciafirande, aktiviteter
Sivert Salomonsson