GDPR

Nedan ser du hur personuppgifter hanteras

GDPR
25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan finner du information om hur du som medlem, och hur vi som golfklubb, påverkas av nya lagen.

Golf-ID
När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, GIT-bestämmelserna och beslut som fattas av golforganisationen. GIT-bestämmelserna styr all behandling av personuppgifter i GIT (Golfens IT-System). Genom GIT-bestämmelserna regleras också att golfklubben/golfbolagen är personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. Svenska Golfförbundet är i de fallen personuppgiftsbiträde till golfklubbarna/golfbolagen. I en del andra fall som exempelvis förbundstävlingar och tidningen Golfa! är Svenska Golfförbundet personuppgiftsansvarig. Svenska Golfförbundet, distrikten, golfklubbarna, golfbolagen, golfspelarna och ett antal andra organisationer och bolag (tex klubbarnas egna driftsbolag) är juridiskt bundna av GIT-bestämmelserna. Eftersom ansvarsfrågorna regleras där behöver vi inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbund och klubb. På motsvarande sätt behöver inte golfklubb/golfbolag teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke.

E-post
Hantering av e-post faller utanför GIT-bestämmelsen och Riksidrottsförbundets uppförandekod. Vasatorps Golfklubb kommer att spara e-post, om det behövs, högst 24 månader.

Medlemslista
Vasatorps Golfklubb får inte lämna ut medlemmars personuppgifter eller någon information från bokningsschemat. Undantag görs för medlemslistor till tränare och ledare om det behövs i specifika fall.

Kommunikationskanaler
Vasatorps Golfklubb använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka ut information. Man har alltid rätt att kontakta oss och radera sina personuppgifter från våra listor.

Uppförandekod
Riksidrottsförbundets uppförandekod som styr idrottsrörelsen

Bild
Publicering av namn och bild på hemsida eller sociala medier kan vara integritetskänsligt för många människor. Det gäller särskilt för barn. Innan vi publicerar bilder på barn ska vi säkerställa att det inte finns något hinder för publicering, dvs. fråga innan vi tar någon bild. När det gäller vuxna finns det inget generellt tillstånd eller förbud i GDPR att publicera vimmelbilder, spelbilder från banan eller på pristagare. Tvärtom skriver Svenska Golfförbundet ”är det viktigt med bilder och texter om medlemmarna för att skapa en inkluderande anda och klubbkänsla”. Det behövs ingen samtyckesblankett men vi kommer även här att fråga innan vi tar bilder. Vi kommer att ta bort bilder på personer som kontaktar klubben och inte vill vara med.

Publicering av start- och resultatlistor
Vasatorps Golfklubb kommer endast publicera start- och resultatlistor publicerade under GIT-tävling, dvs manuella startlistor och resultatlistor kommer inte att finnas, förutom vid tävlingens genomförande för att kunna dela ut scorekort och ta betalt för greenfee samt tävlingsavgift.

Svenska Golfförbundet
Utformar GIT-bestämmelserna och den personuppgiftspolicy som varje golfklubb och företag behöver ha på plats. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att klubben och bolaget är den personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. Svenska Golfförbundet är i de fallen personuppgiftsbiträde till Vasatorps Golfklubb och Vasatorps Golf AB.

Eftersom ansvarsfrågorna regleras i GIT-bestämmelserna som är juridiskt bindande behöver Vasatorps Golfklubb inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbundet och klubben. På motsvarande sätt behöver vi inte heller teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke. När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, bestämmelser och beslut som fattas av golforganisationerna.

Genom att använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner att Vasatorps Golfklubb använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Har du frågor om GDPR kan du alltid kontakta oss på kansli@vasatorp.golf.

Läs mer här om Svenska Golfförbundets hantering av personuppgifter i golfen