Park Course 2022

Aktuella ritningar & dokument

Min vision
Förbättra, förädla och förfina banan samt förstärka det rogivande landskapet med estetiskt tilltalande landskapsrum!

Konceptuell Masterplan Allébanan

Hål 1, 5, 6 & 12
Dessutom ny putting green & ny practice green

Hål 1

Hål 5

Hål 6

Hål 12

Övningsområden

Påverkan under byggnation

Hur kommer arbetet att påverka spelet under byggnationen?

Mer eller mindre allt arbete kommer att utföras på ett sådant sätt så att vi stör så lite som möjligt. Exakta tider när bygget startar med mera kommer att presenteras efter ett beslut om att genomföra projektet.

Allébanan

  • Nya hål 1: Byggs utan störande moment för spelare.
  • Nuvarande hål 4:  Provisorisk väg byggs från nuvarande 3:ans green som tar er fram till ett tee som är lite längre fram på nuvarande hål 4 som under byggtiden spelas ca 50–70 meter kortare än idag. Teeområden på nya hål 6 byggs samtidigt som greenområde på nya hål 5, vilket innebär minimal störning.
  • Nya hål 12: Byggs utan störande moment för spelare.

Övningsområde

  • Här får vi ett visst störande moment, då nuvarande övningsfältet stängs av.

Bakgrund, syfte & mål

December 2020

Syfte
Vi förbättrar tillgängligheten för medlemmarna under säsongen samtidigt som vi erbjuder spel på en attraktiv bana även under vintern. Banan som blir 12 hål med kiosk och toaletter efter 6 hål kommer att modernisera vår anläggning, vilket ligger rätt i tiden och i linje med framtidstrender. Genom att lägga en del organiserade aktiviteter på Allébanan frigör vi dessutom starttider på TC och på Classic Course, vilket är en viktig fråga för många medlemmar. Vi får också ett bredare medlemserbjudande med fler valmöjligheter.

Utöver ovanstående ger det oss bättre förutsättningar att arbeta med underhåll på våra övriga banor. Detta då det alltid finns tillgång till spel på minst en 18-hålsbana och en 12-hålsbana även om någon bana är tillfälligt stängd för banskötsel.

Trender – omvärld – framtid
Att uppleva en ”hel” golfrunda där man spelar på under 3 timmar ligger i linje med många människors uttryck för att tid är en viktig parameter. Golfen växer som ett sätt för par och familjer att dela fritiden och är en bra sport för att komma bort från vardagens stress och hets, vilket gör denna nya dimension i vårt erbjudande värdefull.

Målsättning

  • En ”fullvärdig” bana med 6+6 hål som medlemmar och gäster ser som ett attraktivt alternativ till att spela 18 hål.
  • Allébanan utvecklad till en 12-hålsbana bär sina egna kostnader, vilket stärker klubbens ekonomi och skapar ökade resurser för att utveckla samtliga banor och även övningsområden.

Stärkt erbjudande mot viktiga målgrupper
Vi ser att golfen behöver attrahera fler målgrupper för en stabil utveckling. Med en 12-hålsbana som komplement till våra 18-hålsbanor och Västra 9:an skapar vi ett stort mervärde för befintliga medlemmar och även för nya alternativt växande målgrupper. Vi ser också att 12 hål paketerat som en ”hel runda” blir en mycket bra upplevelse för exempelvis nya golfare och spelare med högre handicap.

Ny banstäckning och utökade träningsmöjligheter
Vi återupplivar ”gamla C 8:an” (nuvarande övningshålet vid tee 1 och 10 på TC) genom att där bygga ett nytt par 3-hål som hål nr 1. Vidare delar vi upp hål 4 i ett par 3-hål och ett par-4 hål, vilka blir hål nr 5 och 6. Vi bygger sedan ett nytt par 3-hål med greenområdet mitt emot TC:s 18:e green som blir hål nr 12. Med nytt öppningshål och nytt avslutningshål kommer Allébanan närmare klubbhusområdet och driving rangen. I samband med projektet utvecklar vi vårt övningsområde, där vi bland annat bygger en ny puttinggreen vilket förbättrar möjligheterna för träning.

För att ta fram underlag för beslut har vi anlitat banarkitekt Johan Benestam som har fått i uppdrag att ta fram skisser på de nya hålen samt förbättrade träningsområden.