Medlemskap 2019-10-14T09:19:16+00:00

MEDLEMSKAP 2020

RABATTER & MERVÄRDE

VASATORP

7495*kr
 • Spel på TC, Classic Course, Allébanan & Västra 9:an
 • Tillgång till övningsområden
 • * 7495 kr alla dagar, med lån**
 • 9200 kr alla dagar, utan lån**
 • 5715 kr vardagar, med lån**
 • 6875 kr vardagar, utan lån**
 • Medlemsförmåner.

ALLÉ+VÄSTRA

3495kr

PRACTICE

1495kr
 • Spel på Västra 9:an
 • Tillgång till övningsområden
 • Medlemsförmån – Vasatorpskortet (ej övriga medlemsförmåner)

GREENFEE

2250kr
 • Betalar 50% av ord greenfee
 • Tillgång till övningsområden
 • Medlemsförmån – Vasatorpskortet (ej övriga medlemsförmåner)

22-34 år

Pris se nedan
 • Spel på TC, Classic Course, Allébanan & Västra 9:an
 • Tillgång till övningsområden
 • 22-25 år – 3500 kr
 • 26-29 år – 5500 kr
 • 30-34 år – 7495 kr
 • Inget krav på medlemslån

JUNIOR

Pris se nedan
 • Spel på TC, Classic Course, Allébanan & Västra 9:an
 • Tillgång till övningsområden
 • 0-15 år – 2000 kr
 • 16-21 år – 2500 kr
 • Inget krav på medlemslån
 • Spel på Allébanan & Västra 9:an
 • Tillgång till övningsområden
 • 0-15 år – 250 kr
 • 16-21 år – 1000 kr
 • Inget krav på medlemslån

RABATTER
&
MERVÄRDE

VÅRA MEDLEMSKAP

GULD

Pris kommer inom kort
 • Under november 2019 kommer vi att presentera pris samt vilka förmåner som ingår i detta 2020.