LOKALA REGLER

Nedan kan ni läsa klubbens lokala regler

Lokala regler 2022

Lokala Regler för Vasatorps GK 2022 (uppdaterad 2022-05-04)
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17)
De röda pliktområdena till vänster om hål 8 på Tournament Course, till vänster om hål 1 på Classic Course, till höger om green (på “ön”) på hål 12 på Classic Course samt till vänster om hål 7 på Allébanan är oändliga.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
– Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
– Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
– Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
– Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.
Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

b) Oflyttbara tillverkade föremål nära green
Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål (t. ex ett sprinklerlock) när green får tas enligt Regel 16.1
Därutöver får spelaren även ta lättnad för boll på spelfältet när sådana oflyttbara tillverkade föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig
Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

c) Organiska föremål
– Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna

3. Green (Regel 13)
Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green.
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar
– spelaren,
– klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
– ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)
räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en Tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer vid tävling att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet enligt Regel 5.7 och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

Beslutade av Vasatorps Golfklubbs Regel- och Handicapkommitté 2022-05-04