Lokala regler 2020-09-11T09:30:25+00:00

LOKALA REGLER

Nedan kan ni läsa klubbens lokala regler

Lokala regler

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Lägesförbättring i bunker (Coronaregel)
När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren ta lättnad utan plikt genom att placera bollen inom en klubblängd (OBS, en boll i bunker måste placeras i bunkern). Ronden är HCP-grundande.

Lägesförbättring på fairway och på foregreen
När en spelares boll ligger på den finklippta delen av spelfältet (=fairway och foregreen) får spelaren utan plikt rengöra bollen och placera den inom ett scorekorts längd.

LOKALA REGLER

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler som gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås i så fall i klubbhuset.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Pliktområde (Regel 17)
Röda pliktområden på Allébanan hål 7 och till vänster om hål 8 samt på Tournament Course hål 8 är oändliga. På Classic Course vänster om hål 1 samt höger om green (på “ön”) på hål 12 är röda pliktområden oändliga.

Onormala banförhållanden, Oflyttbara tillverkade föremål, (Regel 16)
a) Mark under arbete (MUA)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 4. Spelaren har också detta extra alternativ för att ta lättnad när oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinje.
  Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är:
  På spellinjen och är:
  »»Inom två klubblängder från greenen och
  »»Inom två klubblängder från bollen.
  Undantag – Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

b) Organisk del av banan
Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

Begränsningar i att använda speciell utrustning
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning.
Under en Tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Kommittén/Tävlingsledningen. (En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.)
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer vid Tävling att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet enligt Regel 5.7 och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

Beslutade av Vasatorps Regel- och Handicapkommitté 2019-02-04
Godkända av Skånes Golfförbund 2019-02-04