Junior 2020-06-25T16:07:44+00:00

JUNIOR

Barn och ungdomar som kommer till Vasatorp ska få möjligheten att förälska sig i spelet och upptäcka hur fantastiskt rolig golfen är.

Verksamhet & organisation
Börja spela golf som junior
JUNIORUTBYTE SKÅNE

Golfkul

4-7 år

Fokus på en aktiv start och lekfull introduktion till spelet för de yngsta.

Mer information om verksamheten finns på svenskalag.se, se nedan.

STARTSIDA SVENSKALAG.SE
INFO OM TRÄNINGSGRUPPER SVENSKALAG.SE
ANMÄLAN SVENSKALAG.SE

Golfskola

7-9 år

Generella fysiska aktiviteter i kombination med golfspecifika övningar för barn.

Mer information om verksamheten finns på svenskalag.se, se nedan.

STARTSIDA SVENSKALAG.SE
INFO OM TRÄNINGSGRUPPER SVENSKALAG.SE
ANMÄLAN SVENSKALAG.SE

Knatte

10-12 år

Här börjar vi lära oss att träna på de olika delarna av spelet och fokuserar på att komma ut på golfbanan.

Mer information om verksamheten finns på svenskalag.se, se nedan.

STARTSIDA SVENSKALAG.SE
INFO OM TRÄNINGSGRUPPER SVENSKALAG.SE
ANMÄLAN SVENSKALAG.SE

Ungdom

Från 13 år

Fokus ligger på att utveckla din golf med mål att få hcp 54 och lägre. Vi uppmuntrar till att komma ut på golfbanan så ofta det går och känns roligt. Här fortsätter vi att lära oss mer om hur vi kan träna för att bli ännu bättre på vår golf.

Mer information om verksamheten finns på svenskalag.se, se nedan.

STARTSIDA SVENSKALAG.SE
INFO OM TRÄNINGSGRUPPER SVENSKALAG.SE
ANMÄLAN SVENSKALAG.SE

Vasa Team

De som satsar på sin golf

Ungdomarna i Vasa Team satsar helhjärtat på sin golf, tävlar regelbundet på någon tour och ingår i klubbens representationslag. Stort fokus ligger på individuell utveckling, varför träning bedrivs året runt.

Mer information om verksamheten finns på svenskalag.se, se nedan.

STARTSIDA SVENSKALAG.SE
INFO OM TRÄNINGSGRUPPER SVENSKALAG.SE
ANMÄLAN SVENSKALAG.SE

BÖRJA SPELA GOLF

Nybörjarkurs för dig som är upp till 15 år (född 2005 eller senare)

Vill du börja spela golf som junior då är denna kurs för dig. I kursen ingår 9 timmars träning över tre tillfällen inklusive spelträning. Vi går igenom de olika slagen för att juniorerna ska få bästa möjlighet att ta grönt kort.

I denna kurs ingår det även medlemskap på vår 9-hålsbana västra 9:an under utbildningsåret samt 200 bollar på driving rangen.

Pris: 1495 kr

 • Kurs nr 1 – 22/6, 29/6 och 6/7, alla dagar 09.00-12.00
 • Kurs nr 2 – 30/6. 7/7 och 14/7, alla dagar 09.00-12.00

Max 8 juniorer per kurs.

Du anmäler dig genom att kontakta receptionen på 042-450 85 00.

Sommarkurs för dig som är upp till 21 år (född 1999-2012)

Denna gruppträning är för dig som inte är med i vår vårträning samt höstträning, och som bara vill träna under sommaren. Vi kommer att köra denna i två olika åldersgrupper, 8-12 samt 13-21. I dessa träningsgrupper kommer vi att gå igenom grunderna och specifik träning för att utveckla vårt spel vidare, där vi bland annat spelar på banan.

I denna kurs ingår det även medlemskap på vår 9-hålsbana västra 9:an under utbildningsåret samt 200 bollar på driving rangen.

Pris: 1495 kr

 • 8-12 år (född 2008-2012) – 29/6, 6/7, 13/7, 20/7 och 27/7 alla dagar 13.00-14.00

Max 8 juniorer per kurs.

Du anmäler dig genom att kontakta receptionen på 042-450 85 00.

VERKSAMHET & ORGANISATION

Inledning och bakgrund
Verksamheten är en del i helheten på klubben. Vi erbjuder en bred verksamhet, där barn och ungdomar får växa som personer och som golfspelare. Vi tar hand om de ungdomar som går vidare i att satsa på sin golf och ger dessa stöd i sin fortsatta utveckling som spelare. Vi strävar mot vår vision att vara Skandinaviens bästa golfupplevelse. Det vi gör, det gör vi tillsammans med omtanke och kvalitet, det vill säga att vi lever vår värdegrund.

Syfte och riktlinjer junior- & elitverksamheten

 • Huvudsyftet med junior- & elitverksamheten är att hos ungdomarna skapa en positiv känsla för golf och för Vasatorp, vilket medför att personen återvänder till golfen och då gärna till Vasatorp senare i livet.
 • Ungdomarna ska under sin tid på Vasatorp bli del i ett sammanhang som gör att de växer som individer och har glädje av detta resten av livet, även om de inte väljer att satsa på sin egen golf.
 • Genom att driva en bred juniorverksamhet attraherar vi familjer.
 • Junior- & elitverksamheten vitaliserar klubben, då vi har medlemmar i alla olika ålderssegment.
 • Våra representationslag ska bestå av ungdomar som har fostrats i klubbens verksamhet.
 • Samverkan med Helsingborgs Stad är mycket viktigt.

Organisation
Verksamheten leds av vår anställda PGA-tränare, Linnéa Friskman tillsammans med vår juniortränare Victor Bengtsson och av styrelsen utsedd medlem Per Ewers. Vi har dessutom ett stort antal ideella ledare. Våra duktiga, mer erfarna ungdomar bidrar aktivt genom att delta i att leda verksamhet och aktiviteter för de yngre barnen.

Möten och information
För att driva verksamheten genomförs möten i grupper av ledare och engagerade föräldrar. Dessutom har vi möten där vi bjuder in alla som är engagerade för att alla ska se hela bilden och syftet med verksamheten.

Målgrupper

Vi har drygt 100 ungdomar i breddträning under våren 2020. Av dessa tror vi att många vill fortsätta träna även under sommaren och under hösten. Allt för att bygga en positiv känsla för klubben. Utöver breddträningen har vi de ungdomar som har kommit lite längre i sin utveckling och har valt att satsa på sin golf, vårt så kallade Vasa Team.

Åtagande från deltagande ungdomar
För alla ungdomar som deltar i verksamheten gäller att vi respekterar varandra och våra ledare. Vi respekterar alla ca 3.500 medlemmar som klubben har, då alla har samma rättigheter och skyldigheter. Dessutom gäller att de förmåner som vi erhåller är personliga.

Att bygga ett gott ledarskap har ett stort värde
Genom att vara en del av klubbens verksamhet ska ungdomarna ges möjlighet att utvecklas på ett sätt som ger dem värdefull kompetens i sitt fortsatta liv, oavsett om detta handlar om golf eller om annan verksamhet. I detta ingår att leda såväl sig själv som andra.

TILLSAMMANS
OMTANKE
KVALITET

Pelle Sättare
Klubbchef/VD

TRÄNARE

Linnéa Friskman
Linnéa FriskmanPGA tränare
MAILA LINNÉA
Victor Bengtsson
Victor BengtssonJuniortränare
MAILA VICTOR

KRITERIER FÖR UTTAGNING

SM Klubblag

Vasatorp har 2020 representationslag i Elitserien både för Dam och Herr. Våra representationslag ska så långt som möjligt utgöras av spelare som fostrats i vår egen verksamhet. SM Klubblag är en unik utbildningsplats som ger möjlighet för unga spelare att tävla på nationell toppnivå och tävla tillsammans med spelare som kommit längre i sin golfutveckling och till vardags är professionella spelare på tourer i Sverige, Norden och Europa. För Vasatorpare som nått nationell toppnivå eller internationell nivå innebär SM Klubblag utöver att bidra med sin spelkvalitet att vara en förebild för de som ännu inte kommit lika långt i sin golfutveckling. Så långt det är möjligt ska ansvarig tränare medverka vid SM Klubblag tillsammans med utsedda lagledare för Dam- och Herrlaget. Lagledare utses av ansvarig tränare. Uttagning av spelare till respektive representationslag sker genom kvalspel och wild cards. Laguppställning under tävlingen beslutas av ansvarig tränare.

För att kunna ställa upp vid kvalspel till Dam- respektive Herrlaget ska spelaren:

 • Vara aktiv medlem i Vasatorps Golfklubb
 • Vara en god ambassadör för klubben och leva upp till vår värdegrund Tillsammans, Omtanke, Kvalitet
 • Aktivt tävlingsspela på någon tour

Följande gäller för att kvalificera sig till representationslagen:

 • 6 spelare tas ut till Dam- respektive Herrlaget.
 • 4 spelare kvalificerar sig genom kvalspel över 72 hål fördelat på två tillfällen.
 • 2 spelare via wild cards som tilldelas av klubbens ansvarige tränare. För uttagning av wild cards används bl.a. ranking. I de fall fyra spelare inte kan utses genom kvalspel utökas tränarens wild cards.
 • Reservspelare utses utifrån kval. Spelare som tackar ja till reservplats förbinder sig att vara medverkande vid SM Klubblag vid behov.

Kvalspel 2020 – xxx samt xxx, TC, 36 hål Tee 67 och 57. Anmälan i Min Golf.

Detta dokument revideras årligen. Frågor om SM Klubblag och uttagningar besvaras av ansvarig tränare.

Juniorserien 2020

Vasatorp har 2020 anmält två lag till Skånes juniorseriespel, det ena spelar i Elitserien och det andra i division Hogan. Att delta i seriespel är en del av vår verksamhet där spelarna får möjlighet att träna sig i att spela kvalspel, vara en del av ett lag, få chansen att tävla tillsammans med spelare som kommit längre i sin golfutveckling eller vara en förebild för de som ännu inte kommit lika långt i sin golfutveckling. Så långt det är möjligt ska ansvarig tränare medverka vid seriespel i Elitserien tillsammans med utsedda lagledare. För representationslaget i Hogan medverkar utsedda lagledare och får stöd av ansvarig tränare innan, under och efter respektive omgång. Alla frågor gällande uttagningskriterier och uttagningar till de båda lagen besvaras och motiveras av ansvarig tränare.

För att kunna kvalificera sig för en plats i något av representationslagen för juniorer ska spelaren vara en del av Vasa Team och följa det avtal som är skrivet mellan spelaren och Vasatorp.

Följande gäller för uttagning av spelare till respektive representationslag:

Elitserien
7 spelare per omgång, minst 2 spelare av motsatt kön.

 • 5 spelare via kvalspel över minst 18 hål, tas ut på de 5 lägsta scorerna vid kvaltillfället.
 • Max 2 spelare per omgång via wild cards vilka tilldelas av ansvarig tränare.
 • Reservplats utses utifrån resultat vid kvaltillfället.
 • Laguppställning beslutas av ansvarig tränare.

Kvalspel kan vara både ett separat kvaltillfälle men även ske genom spel i annan tävling. I de fall där kval sker genom spel i tävling behöver spelaren komma in tävlingen för att kunna kvala. Uttagningskriterierna gäller både under Juniorserien i Skåne samt eventuellt vidare spel i JSM Klubblag. Datum för kvalspel till spel i JSM Klubblag ska beslutas så snart det står klart om laget gått vidare.

Hogan
7 spelare per omgång, minst 2 spelare av motsatt kön.
Ansvarig tränare tar ut spelare och reserv enligt rullande schema.

Omg 1, 2 och 3 i april, maj och juni är inställda pga Coronapandemin

Omg 4, 12 juli
Elit – Barsebäck  (10 juli) – Kvalspel Vasa Team Tour 21 juni, CC. Backtee.
Hogan – S:t Arild

JUNIORUTBYTE

Inom Skånes Golfförbund har vi ett utbyte där juniorer kan bjuda med sig en kompis att spela. På Vasatorp gäller detta ej lördag, söndag, helgdag före 15.00.

Läs mer på Skånes Golfförbunds hemsida

Deltagande klubbar