JUNIOR & ELIT

Barn och ungdomar som kommer till Vasatorp ska få möjligheten att förälska sig i spelet och upptäcka hur fantastiskt rolig golfen är.

Våra tränare

JUNIORVERKSAMHET

 • Vi skapar en positiv känsla för golf och för Vasatorp, vilket medför att ungdomarna stannar som medlemmar i klubben alternativt återvänder till golfen senare i livet och då gärna till Vasatorp.
 • Ungdomarna ska under sin tid på Vasatorp bli del i ett sammanhang som gör att de växer som individer och har glädje av detta resten av livet, även om de inte väljer att satsa på sin egen golf.
 • Genom att driva en bred juniorverksamhet attraherar vi familjer.
 • Juniorverksamheten vitaliserar klubben, då vi har medlemmar i alla olika ålderssegment.
 • Ett samarbetsprojekt per år med andra aktörer genomförs för samhällsnytta.
 • Samverkan med Helsingborgs Stad är mycket viktigt.

ELITMILJÖ

 • Verksamheten leds av PGA-tränare.
 • Verksamhet året om med bra bemötande samt en utvecklande och lärande miljö.
 • Utbildade ledare i nära samarbete med PGA-tränare.
 • Individuell utvecklingsplan – helhetsperspektiv golf, fys och personlig utveckling.
 • Bra tillgång till träningsområden.
 • Sparring/träning med spelare på samma nivå och på nästa nivå.
 • Vi ska utbilda våra spelare så att när de väljer att ta klivet att bli professionella så har de kunskap och resurser att driva sin egen satsning.

FÖREBILDER & REPRESENTATION

 • En elitmiljö med duktiga spelare på klubben är en viktig inspirationskälla, där vi har förebilder för andra spelare, såväl unga som äldre.
 • Huvudprincipen är att våra representationslag ska bestå av ungdomar/spelare som har fostrats i klubbens verksamhet.
 • Att representera klubben ska vara något ungdomar/spelare är stolta över.

GYMNASIEVERKSAMHET MED SPECIALIDROTT GOLF

 • Sedan hösten 2020 är Vasatorp en NIU-klubb, vilket innebär att vi har en regional gymnasieverksamhet med specialidrott golf, där vi samarbetar med Helsingborgs Stad, Filbornaskolan och Svenska Golfförbundet. I denna verksamhet är vår anställde, PGA-utbildade klubbtränare ansvarig med en tjänstgöringsgrad på ca 25%.
 • Sedan ett antal år tillbaka har vi även RIG (Riksidrottsgymnasiet) med specialidrott golf på Vasatorp. RIG har 32 elever och har sina egna anställda tränare.

ERBJUDANDE JUNIORVERKSAMHET

Vad? Vi tränar tillsammans i grupp.
Varför? Vi bygger gemenskap och känsla av tillhörighet.
När? Vår – sommar – höst.
Hur? Veckovis gruppträning samt lägerdagar under sommaren.
Var? På Vasatorp.
För vem? Medlemmar som är upp till 21 år samt ungdomar i Helsingborg.

ERBJUDANDE ELITMILJÖ

Vad? Vi tränar tillsammans i grupp samt individuellt.
Varför? Möjlighet att utvecklas som golfspelare.
När? Året runt.
Hur? Regelbunden träning och uppföljning.
Var? På Vasatorp, i golfhall och på gym.
För vem? Medlemmar upp till 21 år som satsar på sin golf och uppfyller uppsatta kriterier.

RESURSER

Ekonomi

 • Resurser/förutsättningar i budget årligen.
 • Sponsorer till juniorverksamheten och vår elitmiljö.

Personal & ideellt engagemang

 • PGA-utbildade anställda tränare i klubben.
 • PGA-utbildade tränare på Vasatorp som är entreprenörer.
 • Ideella ledare.
 • ”Det goda ledarskapet” – våra egna ungdomar hjälper till i arbetet med att ta hand om de yngre barnen.

STRATEGISKA AKTIVITETER

 • Genomföra dagar där barn & ungdomar är delaktiga i att se på vår värdegrund för att sedan leva efter den.
 • Arbeta med framgångsfaktorer för en bra idrottslig utvecklingsmiljö.
 • Utbilda och utveckla ideella ledare.
 • Arbeta med ”det goda ledarskapet”, där våra ungdomar i verksamheten utbildas i att ta hand om de yngre barnen.
 • Arbeta med policy för alkohol, tobak och droger.
 • Arbeta med ”vaccinera klubben”, plan för antidoping.

KOMMUNIKATION & INFORMATION

Kanaler

 • Hemsida
 • Svenska lag
 • Nyhetsbrev
 • Mail
 • Sociala medier

Ansvarsfördelning

 • Tränare
 • Personal (ex Klubbchef & kansli)
 • Ideella ledare

KVALITETSSÄKRING

Regelbunden utvärdering

Strukturerat arbetssätt för ständiga förbättringar

 • Planera
 • Genomföra
 • Följa upp
 • Åtgärda

OPERATIV VERKSAMHET

Utifrån strategiskt fokus bryts allt ner till aktiviteter, vilka skapar en inkluderande verksamhet, där alla ungdomar har kul tillsammans och växer som individer.

KONTAKT & FRÅGOR

Louise Friberg, Klubbchef
louise.friberg@vasatorp.golf

PGA-TRÄNARE

Linnéa Hampf
Linnéa Hampf
MAILA LINNÉA
Axel Oscarson
Axel Oscarson
MAILA AXEL