INFÖR DITT BESÖK

Nedan kan ni läsa vad som gäller vid ditt besök hos oss

Hund på klubben

Ordningsregler

Bana och spel

 • Banpersonal i arbete på banan har företräde.
 • Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
 • Vagnar får inte dras över tee eller green, mellan green och greenbunker eller i waste area.
 • Golfbilar får inte framföras i högruffen, följ anslag i golfbil.
 • Det är inte tillåtet att påbörja spel/bryta in på hål 10 utan godkännande.
 • Vid start 07.00 på TC gäller att start på hål 10 ske tidigast 08.45.
 • Ta gärna en paus vid kiosken, men visa hänsyn och släpp igenom efterföljande boll om de inte önskar ta paus.
 • Spelare som inte följer personals eller klubbvärds anvisningar kan komma att visas av banan.
 • Endast mjukspik är tillåtet.

Driving range och övriga övningsområden

 • Bollar från driving rangen får inte användas för spel på banan och inte heller på puttinggreen eller övriga övningsområden.
 • Det är att förbjudet gå ut på driving rangen för att själv plocka bollar.
 • Endast mjukspik är tillåtet.

Klubbhus, restaurang och klubbhusområde

 • Medlemmar och greenfeegäster får låna handduk utan kostnad.
 • Golfbilar får inte framföras i klubbhusområdet.
 • Medhavd mat och/eller dryck får inte intagas i restaurangen eller på uteserveringen.
 • Endast mjukspik är tillåtet.

Hund

 • Medlemmar och gäster får medföra hund på klubben och på golfbanorna förutsatt att den alltid är kopplad.
 • Spelare som medför hund på banorna ansvarar för att städa efter hunden samt att hunden inte stör andra besökare/andra spelare.
 • Hundförbud gäller på banorna vid alla tävlingar.
 • Hundförbud gäller inne i klubbhuset och inne i övriga byggnader på klubben.
 • Spelare som inte vill att hund medföljer i bollen har alltid rätt att be hundägaren att spela på annan tid. Det är alltid den som medför hund som ska visa hänsyn och kliva åt sidan om det behövs.