Banstatus 2018-09-19T08:02:32+00:00

DAGENS GREENFEEPRIS

HÅLL MUSEN ÖVER IKONERNA FÖR MER INFO. OBS Vi hjälpsår fairways för tillfället, detta kan upplevas störande, därför reducerar vi greenfeen.

TC (725:-)
Classic (625:-)
Allé (200:-)
Västra (180:-)

VASATORP GREENKEEPERS ÄR PÅ INSTAGRAM!

PLANERADE BANARBETEN

V.39

Allébanan. Mer info kommer

V.40

Tournament Course. Mer info kommer

V.41

Allébanan. Mer info kommer

V.42

Classic Course. Mer info kommer

V.43

Tournament Course. Mer info kommer

UTFÖRDA BANARBETEN

17 September Classic Course

Greener: Djupluftade med en Long knife, ytluftade med en sorts stickluftare. Sedan dressade samt gödslade.

10 September Tournament Course

Greener: Luftade med krysspinnar. Dubbel vertikalskärning på -2, Dressade samt Gödslade.

3 September Allébanan

Greener: Luftade med Long Knife på två olika håll. Även lätt luftade med en typ av stickluftare. Avslutades med en dress.

Tee:s Luftade med krysspinnar. Avslutades med en dress.

20 Augusti Tournament Course

Greener: Dubbel vertikalskärning på -4. Lätt luftning avslutas med en dress samt gödning.

Fairways: Stödsådd samt dressas.

Övrigt: Arbete med ytvattenbrunnar

13 Augusti Allébanan + Övningsområden

Green: Verticore 8mm solida pinnar, Scarifare -8, gödslade samt dressade

Fairway: Gödslade

6 Augusti Classic Course 

Greener: Vattenluftare (Luftare som “skjuter” ned vatten)

Tee: Luftade, scarifare, gödslade samt dressade.

30 Juli Tournament Course 

Greener: Borstade och lätt luftade.

Tee: Luftade samt skurna.

23 juli  Allébanan + Övningsområden

Greener: Dubbelskurna med scarifare på -2, dressade samt gödlade

16 juli  Classic Course.
Greener: Luftade med krysspinnar, vertikalskurna, dressade samt gödslade.

2 juli  Tournament Course.
Greener: Luftade med krysspinnar, vertikalskurna, dressade samt gödslade.
Tee: Scarifare (en typ utav skärning), Long Knife (Djup luftning), dressade.
Foregreen: Scarifare (en typ utav skärning), dressade.

25 juni Allébanan + Övningsområden
Greener: Luftade med 6 mm solida pinnar, skurna först med scarifare -4 och sedan med vertikalskärare -2. Efter detta dressades greenerna. Efter dressen så luftades greenerna återigen med “piggar” och dagen avslutades med en dubbel vältning.

18 juni  Classic Course.
Greener: Vattenluftade samt vertikalskurna
Tee: Luftade

11 juni Tournament Course.
Greener: Dubbel vertikalskurning. Gödslade
Tee: Gödslade
Fairway: Gödslade.

4 juni Allébanan + Övningsområden
Greener. Luftade med krysspinnar, dressade samt gödslade
Tee: Vertikalskurna samt dressade.

28 maj Classic Course.
Greener: Luftade med krysspinnar. Dressade samt gödslade.
Tees: Dressade samt gödslade.
Foregreen: Dressade samt gödslade.

22 maj Tournament Course.
Greener: Luftade med Krysspinnar 12 mm. Vertikalskurna, dressade samt gödslade.
Bunker: Trimmat kanter, flyttat samt fyllt på sand.
Fairway: Gödslade.
Flera röjningsarbeten.

14 maj Allébanan + Övningsområden
Greener: Luftade med solida pinnar 8 mm, skurna med scarifare -4, hjälpsådda samt dressade.
Tee: Skurna med scarifare -4, dressade.

7 maj Classic Course.
Greener: Luftade med solida pinnar, vertikalskurna, gödslade samt kraftigt dressade.
Tee: Vertikalskurna gödslade samt dressade.

23 april. Tournament Course.
Fairway samt foregreens är skurna.
Främre delen på green nummer 8 är luftad samt gödslad.
Visst bevattningsarbete är utfört.

16 april. Allébanan + Övningsområden
Greener: Luftat med knivar samt solida pinnar 8mm. Lawn sand har lagts på Greenerna. Jordtemperatur 9,8 grader.
Tee: Luftade med solida pinnar, dressade och gödslade.
Foregreener: Vertikalskurna samt gödslade.
Fairway: Vertikalskurna samt gödslade.