Banstatus 2018-12-03T15:31:20+00:00

DAGENS GREENFEEPRIS

HÅLL MUSEN ÖVER IKONERNA FÖR MER INFO. OBS Start från hål 10 på Classic Course

TC (845:-)
Classic (495:-)
Allé (200:-)
Västra (180:-)

VASATORP GREENKEEPERS ÄR PÅ INSTAGRAM!

PLANERADE BANARBETEN

Fler banarbeten kommer 2019

UTFÖRDA BANARBETEN

22 oktober Tournament Course

Greener: Luftade med solida pinnar 12 mm. Rejäl dress samt gödslade. Innan gödning dubbelvältade.

Tee:s/Foregreens: Knivluftade

15 oktober Allébanan

Greener: Luftade med solida pinnar 12 mm. Gödslade med kalcium, sen dressade.

Tees: Knivluftade samt dressade

8 oktober Classic Course

Greener: Luftade med Krysspinnar 12 mm. Dressade samt gödslade.

1 Oktober Tournament Course

Greener: Lätt luftade, förberedelser inför Nordic League kval.

24 September Allébanan

Greener: Hålpipade med 8 mm piper. Dressade, vältade samt gödslade.

17 September Classic Course

Greener: Djupluftade med en Long knife, ytluftade med en sorts stickluftare. Sedan dressade samt gödslade.

10 September Tournament Course

Greener: Luftade med krysspinnar. Dubbel vertikalskärning på -2, Dressade samt Gödslade.

3 September Allébanan

Greener: Luftade med Long Knife på två olika håll. Även lätt luftade med en typ av stickluftare. Avslutades med en dress.

Tee:s Luftade med krysspinnar. Avslutades med en dress.

20 Augusti Tournament Course

Greener: Dubbel vertikalskärning på -4. Lätt luftning avslutas med en dress samt gödning.

Fairways: Stödsådd samt dressas.

Övrigt: Arbete med ytvattenbrunnar

13 Augusti Allébanan + Övningsområden

Green: Verticore 8mm solida pinnar, Scarifare -8, gödslade samt dressade

Fairway: Gödslade

6 Augusti Classic Course 

Greener: Vattenluftare (Luftare som “skjuter” ned vatten)

Tee: Luftade, scarifare, gödslade samt dressade.

30 Juli Tournament Course 

Greener: Borstade och lätt luftade.

Tee: Luftade samt skurna.

23 juli  Allébanan + Övningsområden

Greener: Dubbelskurna med scarifare på -2, dressade samt gödlade

16 juli  Classic Course.
Greener: Luftade med krysspinnar, vertikalskurna, dressade samt gödslade.

2 juli  Tournament Course.
Greener: Luftade med krysspinnar, vertikalskurna, dressade samt gödslade.
Tee: Scarifare (en typ utav skärning), Long Knife (Djup luftning), dressade.
Foregreen: Scarifare (en typ utav skärning), dressade.

25 juni Allébanan + Övningsområden
Greener: Luftade med 6 mm solida pinnar, skurna först med scarifare -4 och sedan med vertikalskärare -2. Efter detta dressades greenerna. Efter dressen så luftades greenerna återigen med “piggar” och dagen avslutades med en dubbel vältning.

18 juni  Classic Course.
Greener: Vattenluftade samt vertikalskurna
Tee: Luftade

11 juni Tournament Course.
Greener: Dubbel vertikalskärning. Gödslade
Tee: Gödslade
Fairway: Gödslade.

4 juni Allébanan + Övningsområden
Greener. Luftade med krysspinnar, dressade samt gödslade
Tee: Vertikalskurna samt dressade.

28 maj Classic Course.
Greener: Luftade med krysspinnar. Dressade samt gödslade.
Tees: Dressade samt gödslade.
Foregreen: Dressade samt gödslade.

22 maj Tournament Course.
Greener: Luftade med Krysspinnar 12 mm. Vertikalskurna, dressade samt gödslade.
Bunker: Trimmat kanter, flyttat samt fyllt på sand.
Fairway: Gödslade.
Flera röjningsarbeten.

14 maj Allébanan + Övningsområden
Greener: Luftade med solida pinnar 8 mm, skurna med scarifare -4, hjälpsådda samt dressade.
Tee: Skurna med scarifare -4, dressade.

7 maj Classic Course.
Greener: Luftade med solida pinnar, vertikalskurna, gödslade samt kraftigt dressade.
Tee: Vertikalskurna gödslade samt dressade.

23 april. Tournament Course.
Fairway samt foregreens är skurna.
Främre delen på green nummer 8 är luftad samt gödslad.
Visst bevattningsarbete är utfört.

16 april. Allébanan + Övningsområden
Greener: Luftat med knivar samt solida pinnar 8mm. Lawn sand har lagts på Greenerna. Jordtemperatur 9,8 grader.
Tee: Luftade med solida pinnar, dressade och gödslade.
Foregreener: Vertikalskurna samt gödslade.
Fairway: Vertikalskurna samt gödslade.