Bokningsregler 2021-01-21T16:04:50+00:00

BOKNINGSREGLER

Nedan kan ni läsa vilka regler som gäller för bokning av starttider

Vinterspel 16/11-14/3

Bokningsregler 16/11-14/3

Information om “vinterspel”

 • Klicka här för att läsa vad som gäller avseende obligatorisk fairwaymatta och provisoriska greener.

Allébanan

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad åtta (8) starttider, varav max tre (3) starttider på helg.
 • Spelare kan samtidigt vara inbokad två (2) starttider per dag.

Västra 9:an

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad åtta (8) starttider, varav max tre (3) starttider på helg.
 • Spelare kan samtidigt vara inbokad två (2) starttider per dag.

Identifiering av spelare vid bokning

 • Vid bokning gäller att samtliga spelare ska identifieras med golf-ID.

Avbokningsregler

 • Starttid som ej ska nyttjas ska avbokas senast 1 timme innan starttiden.

Seniorgolf (50 år och äldre) tisdagar och torsdagar

 • Eftersom seniorserien är inställd resten av 2020 till följd av restriktioner för Covid -19 är starttider 09.05-09.55 tisdagar och torsdagar på Allébanan reserverade för den kategorin och är bokningsbara samma dag av medlemmar som är 50 år och äldre. Spelare som normalt deltar i Seniorserien kan boka dessa starttider dagen före spel.

Bokningsregler 15/3-15/11

Medlemmar kan boka starttid tre veckor i förväg.
Gäster kan boka starttid två veckor i förväg.

För gruppbokning vänligen maila oss på boka@vasatorp.golf.

Tournament Course (TC)

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad fem (5) starttider, varav max en (1) starttid på helg.

Classic Course

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad fem (5) starttider, varav max en (1) starttid på helg.

“Sista minuten” – bokning på 18-hålsbanorna

 • Spelare kan vid kontakt med receptionen boka starttid på TC och på Classic Course två dagar i förväg även om spelaren har en starttid bokad på den aktuella banan längre fram i tiden.

Exempel: Spel på lördag kan bokas från torsdag morgon och spel på söndag kan bokas från fredag morgon.

Starttider på 18-hålsbanorna reserverade för medlemmar

 • TC – Lördag söndag, helgdag gäller att starttider 07.40 & 07,50, 08.40 & 08.50, 09.40 & 09.50, 10.40 & 10.50 samt 11.40 & 11.50 är reserverade för medlemmar i Vasatorps Golfklubb och deras medföljande gäster.
 • Classic Course – Lördag söndag, helgdag gäller att starttider 07.45 & 07,55, 08.45 & 08.55, 09.45 & 09.55, 10.45 & 10.55 samt 11.45 & 11.55 är reserverade för medlemmar i Vasatorps Golfklubb och deras medföljande gäster.

Allébanan

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad åtta (8) starttider, varav max två (2) starttider på helg.
 • Spelare kan samtidigt vara inbokad två (2) starttider per dag.

Västra 9:an

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad åtta (8) starttider, varav max två (2) starttider på helg.
 • Spelare kan samtidigt vara inbokad två (2) starttider per dag.

Vid kontakt med receptionen kan starttid bokas samma dag eller dagen före speldagen även om spelaren har annan starttid bokad längre fram i tiden (ex starttid på helg).

Identifiering av spelare vid bokning

 • Vid bokning gäller att samtliga spelare ska identifieras med golf-ID.

Avbokningsregler

 • Om medlem ej har avbokat starttid senast 12 timmar i förväg, se “No show”.
 • Om gäst ej avbokat starttid senast 24 timmar i förväg debiteras 50% av ordinarie greenfee per utebliven spelare.

Spelare kan inte själv boka av starttid via Min Golf inom 12 timmar från starttiden.

No show medlem (kommer ej till bokad starttid)

 • Om medlem, vid två eller fler tillfällen inte kommer till bokad starttid eller inte har bokat av densamma enligt avbokningsreglerna äger klubben rätt att stänga av medlemmen från att spela på banorna under en tvåveckorsperiod.

Bokning av starttid för grupp/gäng (utanför ord. bokningsregler)
Kontakta receptionen för bokning

 • Medlem kan boka starttid/starttider för en grupp längre fram än tre veckor i förväg och/eller utan att det låser möjligheten att boka starttider i övrigt mot en avgift på 100 kr per spelare (eventuella medföljande gäster till medlem erhåller 100 kr avdrag på greenfee vid incheckning/betalning om denna avgift har erlagts). Senast en vecka innan speltillfället ska avbokning eller ändring av antal spelare ske för att avgiften om 100 kr per spelare ska återbetalas.
 • Medlem kan, för ett särskilt tillfälle, boka starttider för en grupp lördag, söndag, helgdag med start efter 15.00 längre fram än tre veckor i förväg och utan att det låser möjligheten att boka starttider i övrigt. Det medför ingen kostnad.
 • Medlem kan, för ett särskilt tillfälle, boka starttider för en grupp helgfri vardag längre fram än tre veckor i förväg och utan att det låser möjligheten att boka starttider i övrigt. Det medför ingen kostnad.

Hotellgäster/grupper

 • I samband med gruppbokningar för gäster som bor på något av de hotell som vi samarbetar med bokas starttider i samband med att de bokar sitt boende. Dessa grupper kan bokas in även på tider ovan som är reserverade för medlemmar.

Handicapgränser

 • TC och Classic Course, 54,0. Medlemskap i golfklubb krävs.
 • Allébanan, 54,0. Medlemskap i golfklubb krävs.
 • Västra 9:an, “pay & play” – alla är välkomna.

Övrigt

 • För bästa spelrytm på banan kommer bokningar i möjligaste mån att fyllas upp till 4-bollar.
 • Receptionen har rätt att flytta bokade spelare till närliggande starttid vid behov.
 • Ankomstregistrering ska ske senast 15 minuter före start på terminalen, via appen OnTag eller i receptionen.
 • Då receptionen är stängd sker tidbokning och ankomstregistrering via terminal i receptionen eller appen OnTag.

Policy för introduktionskort

 • SGF:s och SkGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort kan nyttjas för besök hos oss på Vasatorps Golfklubb i tjänste- och studiesyfte förutsatt att besöket anmälts minst en dag i förväg.
 • Möjligheten till spel utan erläggande av ordinarie greenfeeavgift gäller ej vid spel på Tournament Course (TC).
 • Vid deltagande i tävling eller företagsgolf/gruppbokning kan ovanstående kort ej användas för betalning av greenfee.
 • Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong.
 • Denna policy gällande SGF:s och SkGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort följer de rekommendationer som SGF fastställt på årsmöte 2010.
 • Besök anmäls i förväg till info@vasatorp.golf.