BOKNINGSREGLER

Nedan kan ni läsa vilka regler som gäller för bokning av starttider

Väderförhållanden

Bokningsregler 2023

För gruppbokning vänligen maila oss på info@vasatorp.golf.

Tidbokning gäller alla tider på alla banor.

 • TC och Classic Course är alltid stängda för banskötsel fram till 07.00.
 • Park Course är alltid stängd för banskötsel måndag, onsdag & fredag 10.15-11.05.

Tournament Course (TC)

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad fem (5) starttider, varav max en (1) starttid på helg.

Classic Course

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad fem (5) starttider, varav max en (1) starttid på helg.

“Sista minuten” – bokning på 18-hålsbanorna

 • Spelare kan boka starttid på TC och på Classic Course två dagar i förväg från 08.00 även om spelaren har en starttid bokad på den aktuella banan längre fram i tiden.

Exempel: Spel på lördag kan bokas från torsdag morgon 08.00 och spel på söndag kan bokas från fredag morgon 08.00.

Starttider på 18-hålsbanorna reserverade för medlemmar

 • TC – Lördag söndag, helgdag gäller att starttider 07.40 & 07,50, 08.40 & 08.50, 09.40 & 09.50, 10.40 & 10.50 samt 11.40 & 11.50 är reserverade för medlemmar i Vasatorps Golfklubb och deras medföljande gäster.
 • Classic Course – Lördag söndag, helgdag gäller att starttider 07.45 & 07,55, 08.45 & 08.55, 09.45 & 09.55, 10.45 & 10.55 samt 11.45 & 11.55 är reserverade för medlemmar i Vasatorps Golfklubb och deras medföljande gäster.

Park Course

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad åtta (8) starttider, varav max två (2) starttider på helg.
 • Spelare kan samtidigt vara inbokad två (2) starttider per dag.

Västra 9:an

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad åtta (8) starttider, varav max två (2) starttider på helg.
 • Spelare kan samtidigt vara inbokad två (2) starttider per dag.

Vid kontakt med receptionen kan starttid bokas samma dag eller dagen före speldagen även om spelaren har annan starttid bokad längre fram i tiden (ex starttid på helg).

Identifiering av spelare vid bokning

 • Vid bokning gäller att samtliga spelare ska identifieras med golf-ID.

Avbokningsregler

 • Om medlem ej har avbokat starttid senast 2 timmar i förväg, se “No show”.
 • Om gäst ej avbokat starttid senast 24 timmar i förväg debiteras 50% av ordinarie greenfee per utebliven spelare.

Spelare kan inte själv boka av starttid via Min Golf inom 2 timmar från starttiden.

No show medlem (kommer ej till bokad starttid)

 • Om medlem, vid två eller fler tillfällen inte kommer till bokad starttid eller inte har bokat av densamma enligt avbokningsreglerna äger klubben rätt att stänga av medlemmen från att spela på banorna under en tvåveckorsperiod.

Bokning av starttid för grupp/gäng (utanför ord. bokningsregler)
Kontakta receptionen för bokning

 • Medlem kan boka starttid/starttider för en grupp längre fram än tre veckor i förväg och/eller utan att det låser möjligheten att boka starttider i övrigt mot en avgift på 100 kr per spelare (eventuella medföljande gäster till medlem erhåller 100 kr avdrag på greenfee vid incheckning/betalning om denna avgift har erlagts). Senast en vecka innan speltillfället ska avbokning eller ändring av antal spelare ske för att avgiften om 100 kr per spelare ska återbetalas.
 • Medlem kan, för ett särskilt tillfälle, boka starttider för en grupp lördag, söndag, helgdag med start efter 15.00 längre fram än tre veckor i förväg och utan att det låser möjligheten att boka starttider i övrigt. Det medför ingen kostnad.
 • Medlem kan, för ett särskilt tillfälle, boka starttider för en grupp helgfri vardag längre fram än tre veckor i förväg och utan att det låser möjligheten att boka starttider i övrigt. Det medför ingen kostnad.

Hotellgäster/grupper

 • I samband med gruppbokningar för gäster som bor på något av de hotell som vi samarbetar med bokas starttider i samband med att de bokar sitt boende. Dessa grupper kan bokas in även på tider ovan som är reserverade för medlemmar.

Handicapgränser

 • Tournament Course och Classic Course, 36,0. Medlemskap i golfklubb krävs. Vi säkerställer att totalt handicap i bollen inte blir för högt.
 • Park Course, 54,0. Medlemskap i golfklubb krävs.
 • Västra 9:an, “pay & play” – alla är välkomna.

Övrigt

 • För bästa spelrytm på banan kommer bokningar i möjligaste mån att fyllas upp till 4-bollar.
 • Receptionen har rätt att flytta bokade spelare till närliggande starttid vid behov.
 • Ankomstregistrering ska ske senast 15 minuter före start på terminalen, via appen OnTag eller i receptionen.
 • Då receptionen är stängd sker tidbokning och ankomstregistrering via terminal i receptionen eller appen OnTag.

Policy för introduktionskort

 • SGF:s och SkGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort kan nyttjas för besök hos oss på Vasatorps Golfklubb i tjänste- och studiesyfte förutsatt att besöket anmälts minst en dag i förväg.
 • Möjligheten till spel utan erläggande av ordinarie greenfeeavgift gäller ej vid spel på Tournament Course (TC).
 • Vid deltagande i tävling eller företagsgolf/gruppbokning kan ovanstående kort ej användas för betalning av greenfee.
 • Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong.
 • Denna policy gällande SGF:s och SkGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort följer de rekommendationer som SGF fastställt på årsmöte 2010.
 • Besök anmäls i förväg till info@vasatorp.golf.

Väderförhållanden

Frost eller dimma

 • Starttider förskjuts om det inte går att starta i tid.

Åska

 • Om du tvingas avbryta din 18-hålsrond på grund av åska betalar vi inte tillbaka några pengar.
 • Om du har spelat mindre än 9 hål och måste bryta erhåller du en greenfeecheck som gäller för spel på aktuell bana vardag/helg (beroende på vilken dag du spelar).
 • Om du har spelat mer än 9 hål och måste bryta erhåller du 50% rabatt vid nytt besök.

Ospelbar bana på grund av häftigt regn

 • Om du tvingas avbryta din 18-hålsrond på grund av att greenerna svämmar över av vatten betalar vi inte tillbaka några pengar.
 • Om du har spelat mindre än 9 hål och måste bryta erhåller du en greenfeecheck som gäller för spel på aktuell bana vardag/helg (beroende på vilken dag du spelar).
 • Om du har spelat mer än 9 hål och måste bryta erhåller du 50% rabatt vid nytt besök.